Loonadministratie

Complexe wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen loonbelasting en arbeidsrecht vereist kennis ter zake en ook specifieke software. Om juiste periodestroken te waarborgen beschikken wij over een professioneel softwarepakket. Daarmee kunnen alle mogelijke vormen van beloningen en inhoudingen zowel belast als onbelast worden verwerkt. Tevens hebben wij de mogelijkheid proforma berekeningen uit te voeren. De opstart van uw loonadministratie binnen ons bedrijf geschiedt bij voorkeur per 1 januari van het jaar (of latere datum indien u startende ondernemer bent) en "eindigt" per 31 december. Deze datums zijn van belang om de juistheid en volledigheid van uw loonadministratie te kunnen waarborgen.

Standaard kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden verrichten:
• mutatieverwerking
• bruto / netto berekening
• automatische reservering van 13de maand en vakantiegeld
• loonjournaalpost
• aangifte loonbelasting
• jaaropgaven aan werknemers, uitvoeringsinstelling en belastingdienst
• betaallijst op papier of diskette
• loonstroken in tweevoud
• conversie naar een nieuw kalenderjaar

Voor deze standaardwerkzaamheden spreken wij vooraf met u een prijs af per loonstrook.
Al wat niet onder de standaardwerkzaamheden valt wordt op uurtarief met u afgerekend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eerste opstart van uw loonadministratie bij ons bedrijf.
Desgewenst ontvangt u van ons een offerte waarin bovengenoemde tarieven en prijzen zijn vermeld. Daarmee zijn voor u de totale kosten van uw loonadministratie te overzien.