Algemene voorwaarden

De prijzen van opstarten, loonadministratie en advisering worden vooraf met u besproken en in een offerte vastgelegd. Deze offerte dient u bij akkoord te ondertekenen.

De genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten en papierkosten.

Bij foutieve loonstroken cq jaaropgaven, ontstaan door toedoen van ons, wordt uiteraard kosteloos hersteld. Dit geldt niet als de correctie ontstaan zijn door toedoen van de opdrachtgever. Correcties worden altijd met voorrang door ons verwerkt.

In de eerste week van de nieuwe maand ontvangt u van ons een factuur van de werkzaamheden verricht in de maand daaraan voorafgaand. De door ons gehanteerde betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
Indien er openstaande facturen zijn behouden wij ons het recht voor om de lopende werkzaamheden uit te stellen totdat de facturen betaald zijn.

Indien u of wij alsnog de samenwerking willen beëindigen geldt een opzegtermijn van 3 maanden De aanpassing van de tarieven geschiedt op 1 januari van het jaar en wordt gebaseerd op de informatie van het Centraal bureau voor de statistiek.