Diensten. 

Salarisadministratie.

Complexe wetgeving op het gebied van sociale verzekeringen loonbelasting en arbeidsrecht vereist kennis ter zake. Bij ons kantoor is uw loonadministratie in goede handen. De werkzaamheden die wij hierbij kunnen bieden zijn onder andere:         - Opstellen van arbeidscontracten                                                                                         - Loonstroken per periode per persoon                                                                                     - Betaallijsten of bestanden                                                                                             - Aangifte loonheffingen                                                                                                 - Loonjournaalposten voor de financiële administratie                                                                     - Verlofregistratie- Jaaropgaven voor werknemers, belastingdienst en uitvoeringsinstelling                               - Pro forma berekeningen                                                                                                 - Export van digitale loongegevens

Elke periode dient tijdig en correct te worden uitgevoerd. Wij staan garant voor tijdigheid, kwaliteit, snelheid en bekwaamheid. Een en ander bij voorkeur in digitale vorm, maar indien u wenst behoort ook uitdraai op papier nog tot de mogelijkheden.Bedrijfsadministratie.

Ook uw administratie kunt u bij ons laten verrichten. Misschien wil de ondernemer zelf zijn administratie verwerken en ons op de achtergrond mee laten kijken, of laat ons de hele administratie verwerken, of alleen de salarisadministratie. Het kan allemaal. We bespreken graag met de ondernemer wat wenselijk is.

Daarvoor maken wij het liefst gebruik van de digitale snelweg. U mailt of laat uw facturen mailen naar uw administratie. Ook uw bankmutaties kunt u automatisch naar uw administratie laten sturen. Hiermee is dan de basis gelegd om up to date te blijven met uw administratie, waardoor de BTW-aangifte ruimschoots op tijd gedaan kan worden.

Indien u wenst kan ook altijd nog op papier aangeleverd worden, waarna wij het in digitale vorm verwerken. Ook dan kunnen wij natuurlijk tijdig de aangifte omzetbelasting voor u berekenen en indienen.

Als de administratie op orde is heeft de ondernemer goed inzicht in de baten en lasten en kan hij tijdig inspelen op eventuele toekomstplannen.

Na afloop van een jaar wordt de jaarrekening opgemaakt, welke voldoet aan de hieraan gestelde eisen. De jaarrekening wordt opgesteld in een duidelijk rapport, wat ook met de ondernemer besproken wordt. De aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte inkomstenbelasting worden bijgevoegd en ingediend.

Vanzelfsprekend kunnen wij de ondernemer ook van dienst zijn bij het opmaken van tussentijdse cijfers, die bijvoorbeeld worden gevraagd bij een financieringsaanvraag.

 

Advies.

Advisering op het gebied van loon- en personeelsadministratie en de boekhouding behoort ook tot de mogelijkheden. Soms is het handig om even te overleggen over bijvoorbeeld een bepaalde personeelsmutatie, waarvan men misschien niet altijd de gevolgen kan overzien. Op zo'n moment is het handig even een vakman te raadplegen.

Op de volgende terreinen kunnen wij vakkundig adviseren :                                                                 • arbeidsrecht                                                                                                             • sociale wetgeving                                                                                                       • loonheffing                                                                                                             • arbo-wetgeving                                                                                                           • cao                                                                                                                     • begeleiding bij looncontroles door externe instanties